• Μοντελοποίηση χρονικής απόκρισης και κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
  • Σχεδιασμός και ανάλυση κυκλωμάτων CMOS για τεχνολογίες υπομικρομέτρου και νανοτεχνολογίες
  • Μοντελοποίηση MOSFET
  • Οργανικά ηλεκτρονικά στοιχεία και κυκλώματα
  • Σχεδιασμός ψηφιακών και αναλογικών κυκλωμάτων υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
  • Σχεδιασμός ενσωματωμένων συστημάτων
  • Ανάπτυξη αρχιτεκτονικών ειδικού σκοπού και αρχιτεκτονικών με ενσωματωμένους επεξεργαστές (system-on-chip)
  • Εφαρμογές αισθητήρων


Ερευνητικά ενδιαφέροντα