Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Μ. Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι
Κτήριο Α1, 1ος όροφος
263 34 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 369293, 369240
E-mail: bisdounis@uop.gr
Επικοινωνία