Τελευταία ενημέρωση: 31 Μαρτίου 2024

Ο Δρ Λάμπρος Μπισδούνης απέκτησε δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τα έτη 1992 και 1999, αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του με το τμήμα συμμετείχε σε αρκετά ερευνητικά έργα σχετικά με το σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων και συστημάτων που χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το Νοέμβριο 2000 έως τον Απρίλιο 2008 εργάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας Intracom ΑΕ (Intracom Telecom AE από τον Ιανουάριο 2006), ως μηχανικός έρευνας (senior research engineer) και συντονιστής έργων (project manager) σε θέματα σχεδιασμού κυκλωμάτων VLSI και ενσωματωμένων συστημάτων για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές. Από το 2005 έως το 2007 ήταν συμβασιούχος διδάσκων (Π.Δ. 407/1980) στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το μεταπτυχιακό μάθημα Ενσωματωμένα Συστήματα. Από τον Απρίλιο 2008 έως τον Φεβρουάριο 2013 κατείχε τη θέση του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα (Τμήμα Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Πάτρας έως τον Αύγουστο 2013) και έως τον Μάιο 2019 κατείχε τη θέση του Καθηγητή στο ίδιο τμήμα. Από την έλευσή του στο τμήμα ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας Μετρήσεων και από το Σεπτέμβριο 2010 έως τον Οκτώβριο 2015 ήταν πρόεδρος του τμήματος. Από τον Οκτώβριο 2015 έως τον Ιανουάριο 2016 είχε αναλάβει τα καθήκοντα του αναπληρωτή προέδρου οικονομικών υποθέσεων και υποδομών του ιδρύματος, ενώ από το Μάρτιο 2016 έως τον Αύγουστο 2018 ήταν κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ιδρύματος. Από τον Ιανουάριο 2019 έως τον Μάιο 2019, ήταν διευθυντής του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ιδρύματος. Από τον Ιούνιο 2019 είναι καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ από τον Μάρτιο 2023 είναι κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών του πανεπιστημίου. Από το 2007 έως το 2011, δίδαξε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ) στη μεταπτυχιακή ενότητα Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Υπολογιστών. Επίσης, από τον Οκτώβριο 2018 έως τον Ιούλιο 2019 δίδαξε στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως μέλος συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ) στην προπτυχιακή ενότητα Ψηφιακά Συστήματα, ενώ από τον Οκτώβριο 2019 είναι ξανά μέλος ΣΕΠ στη μεταπτυχιακή ενότητα Βασικές Εξειδικεύσεις σε Αρχιτεκτονική και Δίκτυα Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μοντελοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για τον υπολογισμό χρονικής απόκρισης και κατανάλωσης ενέργειας, τη μοντελοποίηση ηλεκτρονικών στοιχείων, το σχεδιασμό ηλεκτρονικών κυκλωμάτων υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, την ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων και τις εφαρμογές αισθητήρων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, έχει συγγράψει βιβλία και κεφάλαια βιβλίων, σημειώσεις διδασκαλίας και τεχνικές εκθέσεις στις προαναφερθείσες επιστημονικές περιοχές και έχει λάβει περισσότερες από 700 αναφορές από άλλους ερευνητές. Την περίοδο 2016-2019 ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Είναι μέλος του Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).