Βιογραφικό Σημείωμα


Προσωπικά στοιχεία

 

Επώνυμο: Αγγελίδης
Όνομα: Τιμόθεος
Ημερομηνία Γέννησης: 15  Νοέμβριου 1975
Διεύθυνση Εργασίας: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη 22100.
Τηλέφωνο: +302710230072
Fax: +302710230139
E-mail tangel@uop.gr

Εκπαίδευση

 

[  2000-2004  ]  Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής                                
Ph.D στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Statistical Methods of Calculating Value-at-Risk.

 

 

[  1998-2000  ] Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής                                
M.Sc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής: Derivatives Strategies Based on Volatility Forecasting Techniques

 

 

[  1993-1997  ]  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής                  

Πτυχίο στη Στατιστική
Πτυχίο Στατιστικής με έμφαση στη Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Στατιστική

Διδακτική εμπειρία

 

[  Απρίλιος 2013- Σήμερα]   Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι», «Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ», «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων».

[  Απρίλιος 2007 - Απρίλιος 2013]   Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι», «Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ», «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου» και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων».

 

 

[ Μάρτιος 2010 – σήμερα]             
Λέκτορας Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Θεωρία και Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης». Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

 

 

[  Οκτώβριος 2008 – Ιούλιος 2013]              
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας: «ΔΕΟ31 Χρηματοοικονομική Διοίκηση», στο προπτυχιακό πρόγραμμα: «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών».

 

 

[ Σεπτέμβριος 2009 – Ιανουάριος 2010]              
Διατμηματικό και Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Τμήματα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών). Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Ηθική και Χρήμα».

 

 

[  Σεπτέμβριος 2008 – Ιανουάριος 2009  ]                                           
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων». 

 

 

[  Σεπτέμβριος 2007 – Μάρτιος 2008  ]                                               
Λέκτορας ( Π.Δ. 407/80), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι», «Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ» και «Λογιστική Ι». Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος «Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών». 

 

 

[  Σεπτέμβριος 2006 – Αύγουστος 2007  ]                                            
Λέκτορας ( Π.Δ. 407/80), Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Κρήτης.
Διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων: «Στατιστική Ι», «Στατιστική ΙΙ», «Στατιστική ΙΙΙ» και «Εφαρμοσμένη Οικονομική».

 

 

[  Φεβρουάριος 2006 – Μάρτιος 2008  ]                                              
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Διδασκαλία του μεταπτυχιακού μαθήματος: «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία».

 

 

[  Φεβρουάριος 2006 – Αύγουστος 2006  ]                                           
Λέκτορας ( Π.Δ. 407/80), Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Διδασκαλία των προπτυχιακών μαθημάτων: «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία», και «Αξιολόγηση Επενδύσεων. Συγχωνεύσεις και Εξαγορές».

 

 

[  Σεπτέμβριος 2003 – Μάρτιος 2008  ]                                                
Επισκέπτης Διδάσκων, ALBA Graduate Business School.
Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος: «Εισαγωγή στη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος EViews».

 

 

[  Ιούλιος 2002 – Μάιος 2003  ]                                                          
Διδάσκων ως Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητική.ς
Διδασκαλία των φροντιστηριακών μεταπτυχιακών μαθημάτων: «Παράγωγα Αξιόγραφα»,  «Χρηματοοικονομική Διοικητική Ι», «Χρηματοοικονομική Διοικητική ΙΙ», «Θεωρία Χαρτοφυλακίου» και «Τραπεζικά Ιδρύματα»

Επαγγελματική εμπειρία

 

[  Ιούνιος 2006 – Μάρτιος 2008  ]    
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΟΤΕ.
Δημιουργία μοντέλου διαχείρισης και πρόβλεψης κινδύνου μετοχικών και ομολογιακών επενδύσεων.

 

 

[  Σεπτέμβριος 2003 – Ιανουάριος 2005  ]                           
ALBA Graduate Business School.
Δημιουργία βάσης δεδομένων με χρηματοοικονομικά στοιχεία για τη μελέτη των κεφαλαιαγορών, ανάπτυξη και ανάλυση πολυπαραγοντικών μοντέλων, μελέτη της προβλεπτικής ικανότητας του ιδιοσυνγκρατικού κινδύνου.

 

 

[  Δεκέμβριος 2000 – Φεβρουάριος 2002  ]                                         
MetroNet Investment Services.
Τμήμα ανάλυσης μετοχικών επενδύσεων.

 

 

[  Ιανουάριος 2000 – Νοέμβριος 2000  ]                                              
Kigec Integration Laboratories.
Υποστήριξη εφαρμογής διαχείρισης κινδύνων (Risk-in-Time.)

 

 

[  Δεκέμβριος 1999 – Φεβρουάριος 2000  ]                                         
Eurobank Mutual Funds.
Μέλος της ομάδας ανάπτυξης των αμοιβαίων κεφαλαίων Genesis και Value Index.

 

 

[  Φεβρουάριος 1997 – Αύγουστος 1997  ]                                      
Ελληνικό Κοινοβούλιο.
 Υπολογισμός του μεικτού χρόνου και εκτίμηση του καθαρού χρόνου ενασχόλησης των βουλευτών με το νομοθετικό έργο. Σχεδιασμός της βάσης δεδομένων της Βουλής των Ελλήνων με πληροφορίες για όλους τους νόμους που ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων από το 1974 έως και το 1996. Ανάθεση έρευνας από τον κ. Π. Θ. Τζωρτζόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων στα πλαίσια του μαθήματος «πρακτικής άσκησης» του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικά προγράμματα

 

[  Νοέμβριος 2008 – Οκτώβριος 2009  ]                                       
Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου ΟΤΕ.
Δημιουργία μοντέλου διαχείρισης και πρόβλεψης κινδύνου μετοχικών και ομολογιακών επενδύσεων.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

 Risk management, Value-at-Risk, Volatility modeling, Liquidity, Idiosyncratic risk, Portfolio management.

Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με κρίση

 
 1. "Revisiting Mutual Fund Performance Evaluation", (with N. Tessaromatis and D. Giamouridis). Journal of Banking and Finance (forthcoming).
 2. "Idiosyncratic Risk in Emerging Markets". Financial Review (2010), 45, 1053-1078.
 3. "The efficiency of Greek public pension fund portfolios", (with N. Tessaromatis). Journal of Banking and Finance, (2010), 34, 2158-2167
 4. "Liquidity spillovers: The case of U.K.", (with A. Andrikopoulos) International Review of Financial Analysis, (2010), 19, 214-221.
 5. “Active Portfolio Management with Cardinality Constraints: An Application of Particle Swarm Optimization”. (with N. Thomaidis, V. Vassiliadis and G. Dounias). New Mathematics and Natural Computation (2009) 3, 1-21.
 6. “Is idiosyncratic risk priced? A Regime Switching Approach” (with N. Tessaromatis). International Review of Economics and Finance (2009) 18, 132-141.
 7.  “The Components of the Bid-Ask Spread: The Case of ASE” (with A. Benos). European Financial Management (2009) 15, 112-144.
 8. “Measuring the Market Risk of Freight Rates: A Value-at-Risk Approach” (with G. Skiadopoulos). International Journal of Theoretical and Applied Finance (2008) 11, 447-469.
 9. “Volatility Forecasting: Intra-day vs. Inter-day Models” (with S. Degiannakis). Journal of International Financial Markets, Institutions & Money (2008) 18, 449-465.
 10. “Does Idiosyncratic Risk Matter? Evidence from European Stock Markets.” (with N. Tessaromatis). Applied Financial Economics (2008) 18, 125-137.
 11. “Idiosyncratic Risk and Equity Returns: UK Evidence” (with N. Tessaromatis). International Review of Financial Analysis (2008) 17, 539-556.
 12. “Value-at-Risk for Greek Stocks” (with A. Benos). Multinational Finance Journal (2008) 12, 67-105.
 13. “Forecasting One-day-ahead VaR and Intra-Day Realized Volatility in the Athens Stock Exchange Market” (with S. Degiannakis). Managerial Finance (2008) 34, 489-497.
 14. “Backtesting VaR Models: A Two-Stage Procedure” (with S. Degiannakis). The Journal of Risk Model Validation (2007) 1, 1-22.
 15. “A Robust VaR Model Under Different Time Periods and Weighting Schemes” (with A. Benos and S. Degiannakis). Review of Quantitative Finance and Accounting (2007) 28, 187-201.
 16. “Liquidity Adjusted Value-at-Risk based on the components of the bid-ask spread” (with A. Benos). Applied Financial Economics (2006) 16, 835-851.
 17. “The Effect of the Market on the Spread: The case of the Athens Stock Exchange” (with A. Benos). Spoudai (2005) 55, 24-33.
 18. “Modeling Risk for Long and Short Trading Positions” (with S. Degiannakis). Journal of Risk Finance (2005) 6, 226-238.
 19. “Market Risk in Commodity Markets: A Switching Regime Approach” (with A. Benos). Economic & Financial Modelling (2004) 11, 103-148.
 20. “The Use of GARCH Models in VaR Estimation” (with A. Benos and S. Degiannakis). Statistical Methodology (2004) 1, 105-128. 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικές
σειρές και συλλογικούς τόμους με κριτές (διεθνείς εκδόσεις)

 
 1. “Κίνδυνος και Αποδόσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών”. (with N. Tessaromatis). ‘Το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα” 2009, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
 2. “Value-at-Risk Econometric Modeling”. (with S. Degiannakis) New Econometric Modeling Research, 2008, (ed.) William, N. Toggins, Nova Science Publishers, Inc., USA.

Εργασίες σε
εξέλιξη

 
 1. Global Equity Model
 2. Dispersion
 3. State Dependent Portfolios

Ετεροαναφορές (Citations) σε διεθνή περιοδικά

 

Σύνολο: 150

Παρουσιάσεις
σε συνέδρια

 

Σύνολο: 35Ενδεικτικά αναφέρονται τα: FMA2012, 7th Meeting on Social Security and Complementary Pensions Systems, IAME 2007, 1st International Workshop in Economics and Finance, 11th  Conference on Macroeconomic Analysis and International Finance, Fifth Conference On Research on Economic Theory and Econometrics, 2005 Conference of the Association of Southern European Economic Theorists, Financial Forecasting F2 section of the European Society of Computational Methods in Sciences and Engineering, 2nd International Conference on Applied Financial Economics, Fourth Conference On Research on Economic Theory and Econometrics, 15th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 12th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 2004 Annual Meeting of the European Financial Management Association, 2008 Annual Meeting of the European Financial Management Association, 8th  Conference of the Swiss Society for Financial Market Research, IXth Spring Meeting of Young Economists, The Econometrics of the Microstructure of Financial Markets.  

Κριτής σε
διεθνή περιοδικά

 
 • Journal of Banking and Finance.
 • International Review of Economics and Finance
 • Journal of Applied Econometrics
 • International Review of Financial Analysis.
 • Journal of Risk Finance.
 • Applied Financial Economics.
 • Quantitative Finance.

Συγγραφή πανεπιστημιακών σημειώσεων

 
 • Εισαγωγή στη Χρήση του Στατιστικού Πακέτου EViews. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Οικονομετρία», ALBA Graduate Business School, Αθήνα 2006.
 • Εισαγωγή στο Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Εργαστήριο Λογισμικού», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής, Αθήνα 2002, σε συνεργασία με τον Σ., Ντεγιαννάκη.
 • Εισαγωγή στην Επεξεργασία Κειμένου με το Microsoft Word, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Εργαστήριο Λογισμικού», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής, Αθήνα 2002, σε συνεργασία με τον Σ., Ντεγιαννάκη.
 • Εισαγωγή στο Microsoft Excel, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις για το μάθημα «Εργαστήριο Λογισμικού», Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής, Αθήνα 2002, σε συνεργασία με τον Σ., Ντεγιαννάκη.

Γνώση Η/Υ

 
 • Microsoft Office
 • Eviews
 • Datastream
 • OxMetrics