ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τέρμα Καραϊσκάκη, 221 00 Τρίπολη

 

Δρ. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Λέκτορας

 

 

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

DEPARTMENT OF ECONOMICS

End of Karaiskaki Street, 221 00 Tripolis, Greece

 

Dr. Constantina Kottaridi, Lecturer

 

 

 

 

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ/COURSES

 

 

 

1.     Μακροοικονομική Θεωρία Ι  - 3ο εξάμηνο/ Macroeconomic Theory I – 3rd semester

 

2.     Οικονομική των Επιχειρήσεων – 7ο εξάμηνο/ Economics of Business – 7th semester