Τελευταία ανανέωση / Last update: 06/10/2008

 

                                                      

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τέρμα Καραϊσκάκη, 221 00 Τρίπολη

 

Δρ. Κωνσταντίνα Κοτταρίδη, Λέκτορας

 

 

UNIVERSITY OF PELOPONNESE

SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS

DEPARTMENT OF ECONOMICS

End of Karaiskaki Street, 221 00 Tripolis, Greece

 

Dr. Constantina Kottaridi, Lecturer

 

 

 

 

Μετάβαση στην Κεντρική Σελίδα του Πανεπιστημίου/Back to the Main Web Page of the Univesrity

 

Μετάβαση στον Ιστότοπο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών/Back to the Web Page of the Department

 

    

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα/Curriculum Vitae              Διδασκαλία/Teaching               Τα Αγαπημένα μου/My favorites             Ανακοινώσεις