ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

2. ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

3. ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 

Γεωργία Χονδρολέου, Ph.D., M.A.

Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τηλ. 6948-569550, 210-9959283      

e-mail: gchondro@uop.gr

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 

5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

Κάθε Παρασκευή στην Τρίπολη (με ραντεβού) και κατόπιν συνεννοήσεως στην Αθήνα.

 

6. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Είναι μάθημα επιλογής και προσφέρεται στο τελευταίο εξάμηνο.

 

Λέξεις-κλειδιά για αναζήτηση στο διαδίκτυο:

 

 

 

 

7. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών, των διαδικασιών και των λειτουργιών που διέπουν τη δημόσια διοίκηση και τη χάραξη δημοσίων πολιτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας.

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Μετά το τέλος των μαθημάτων, οι φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν:

·        τη διοικητική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

·        την οργανωτική και διοικητική δομή και δράση των διαφόρων επιπέδων της διοίκησης (κεντρική, αποκεντρωμένη και αυτοδιοίκηση), καθώς και των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων

·        τον διοικητικό και ελεγκτικό ρόλο των ανεξάρτητων αρχών

·        τις νέες τάσεις στη δημόσια διοίκηση υπό το πρίσμα του νέου δημόσιου μάνατζμεντ και των αρχών και διαδικασιών αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και οργανισμών

·        τις διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών

·        τις έννοιες τς ηθικής και δεοντολογίας στη δημόσια διοίκηση

 

8. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Χρονοδιάγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2008

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

29-02-2008

Δημόσια Διοίκηση - Ιστορικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07-03-2008

Κεντρική-Αποκ/νη Διοίκηση

14-03-2008

 

 

ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού

21-03-2008

Στελέχωση – Προσωπικό

28-03-2008

Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές

04-04-2008

Νέα Δημόσια Διοίκηση

11-04-2008

Δημόσιος Τομέας

18-04-2008

Δημόσια Πολιτική

 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (21 Απριλίου – 4 Μαΐου 2008)

09-05-2008

Λήψη-Εφαρμογή Αποφάσεων

16-05-2008

Αξιολόγηση

23-05-2008

Ηθική και Δημόσια Διοίκηση

 

 

9. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Παρασκευή 10:00 – 13:00 στις άιθουσες στης Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης.

 

10. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνει:

·        Εργασία (υποχρεωτικά) (40%)

·        Γραπτές Εξετάσεις (υποχρεωτικά) (60%)

11. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

 

 

 

12. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ